KLQ có nghĩa là gì? klq là gì?

Viết tắt trên Facebook (FB), ngôn ngữ Teen thường dùng đăng Status (Stt) trên FB: klq, clq, ad, rela, cfs, mem, cmt, stt là gì? là viết tắt của những từ gì trong tiếng Anh?

klq la gi

KLQ là gì?

Nếu như bạn nghĩ rằng KLQ sẽ là một từ hay chữ được viết tắt từ tiếng Anh thì bạn đã nhầm. KLQ là là viết tắt của từ Không liên quan trong tiếng Việt của chúng ta mà thôi. Vậy thì KLQ mà bạn thấy trên facebook thì có ý nghĩa là không liên quan đến.

Hoặc KLQ có nghĩa là “Không lấy quà” theo trào lưu yêu đương của boy bánh bèo! Hoặc “Không lĩnh quà”; Hoặc “Không lượn quá”, KLQ 10h (Không lượn quá 10h nhé – ông anh trai nhắn cô em gái mới lớn).

KLQ có nghĩa là gì?
KLQ thoạt nhìn có thể hiểu là Ki lô quả (kilogram của một loại quả – bao nhiêu ký cho quả này đây). Hoặc viết tắt của từ tiếng Anh, như: tên các tổ chức: KLQ Services Ltd (Business Consulting, Training and H.R Solutions) (http://klqservices.com); KLQ Education Foundation; KLQ Mechanical Ltd;…

Theo nghĩa tin học, KLQ là tên tập file được phát triển bởi Kaspersky (KLQ file extension) (http://fileinfo.com/extension/klq).

Ý nghĩa những từ viết tắt hay dùng trên Facebook.
KLQ là gì ?(klq = không liên quan),
CLQ là gì ?(clq = có liên quan),
ĐLQ là gì ?(đlq = đéo liên quan),
QTQĐ là gì ?(qtqd = quá trời quá đất)
OMC là gì ? (Oh my chuối – phiên bản tự chế của OMG – Oh my God)
Đậu xanh rau má là gì ? (nói lóng một tiếng chửi thề),
CLGT là gì ?: (clgt = Cần lời giải thích) (cũng có nghĩa là: Cái lz gì thế?),
Oh Shit là gì ?(tiếng Anh có nghĩa là chất thải, phân, bạn trẻ dùng thay tiếng chửi),
CMNR là gì ? : Con mẹ nó rồi
tks là gì ? = thanks – cảm ơn
BF là gì ?: Boy friend (bạn trai)
GF là gì ?: Girl friend (bạn gái)
PM là gì ?: Private message (nói chuyện riêng)
Gato là gì ? : Ghen ăn tức ở
COCC là gì ? : Con ông cháu cha
Ôi cái ĐM là gì ? : Ôi cái định mệnh

ATSM là gì ?: Ảo tưởng sức mạnh

Các tìm kiếm liên quan đến klq la gi
klq nghia la gi
klq co nghia la gi
klq tren face la gi
klq là gì vậy
klq nghĩa là gì
klq là cái gì
cqq nghĩa là gì
klq là viết tắt của từ gì