Bảo hiểm nhân thọ là gì? Định nghĩa bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết (Theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam)

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ (Theo Điều 3, Chương 1, Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam)

Sự khác nhau giữa Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ

Thông thường khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, có thể mua kèm các sản phẩm bổ sung vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính. Các sản phẩm bổ sung này có đặc điểm của bảo hiểm phi nhân thọ nhưng lại thuộc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nên rất khó để đưa ra so sánh chi tiết. Căn cứ theo nhận thức thực tế về sản phẩm của hai nghiệp vụ bảo hiểm, có điểm khác nhau cơ bản như sau :

 Tiêu chí so sánh  Bảo hiểm nhân thọ  Bảo hiểm phi nhân thọ
Đối tượng bảo hiểm chính hợp đồng Tính mạng (Con người) Các đối tượng còn lại (Tài sản, trách nhiêm dân sự..…)
Thời hạn hiệu lực hợp đồng  Có thể liên tục suốt cả đời người Hiệu lực trong 1 năm
 Thời gian đóng phí của hợp đồng  Đóng phí trong: 4 – 20 năm Đóng phí trong: 1 năm
Khi không có rủi ro xảy ra Được nhận lại: khoản tiền+ lãi chia (nếu có) Mất hoàn toàn phí đóng (nên phí đóng rất thấp)
Tổng số tiền tối đa bồi thường khi tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm cùng lúc Bồi thường tất cả hợp đồng khi rủi ro xảy ra (vì tính mạng là vô giá) Không vượt quá giá trị tài sản dù có mua nhiều hợp đồng

 

Bảo hiểm nhân thọ được coi là một hình thức tiết kiệm dài hạn nhưng không phải là hoàn toàn giống hệt nhau. Trong góc độ nghiên cứu ta cần phân biệt rõ về hai hình thức này vì nó rất thiết thực và gần gũi vơí đời sống của chúng ta. Thực tế Bảo hiểm nhân thọ xét về mặt tích cực có những điểm giống và khác nhau so với hình thức tiết kiệm.

Sự giống và khác nhau giữa Bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm:

  • Giống nhau:

– Giữa gửi tiền tiết kiệm và Bảo hiểm nhân thọ là đều thu hút được một lượng tiền mặt rất lớn nằm ở mọi cơ quan dn, ở mọi thành phần kinh tế, mọi htành phần dân cư từ đó tạo lập được một quỹ. Quỹ này đều góp phần đầu tư pt cho nền kinh tế từ đó góp phần chống lạm phát, tạo thêm công ăn việc làm cho mọi người trong xã hội.

– Người gửi tiền tiết kiệm khi kết thúc kì hạn gửi thì dược nhận một hoản tiền gốc và một khoản lãi xuất nhất định.

Bảo hiểm nhân thọ khi kết thúc các hợp đồng trong đại đa số các nghiệp vụ người tham gia cũng được nhận một khoản tiền nộp cho Bảo hiểm đồng thời cũng có thêm một khoản lãi do đầu tư nguồn vốn của công ty Bảo hiểm mang lại.

– Giữa gửi tiền tích kiệm và Bảo hiểm nhân thọ đều góp phần tích cực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, khắc phục những khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người lao động và sinh hoạt hàng ngày có một tương lai đảm bảo ổn định, thu hút những nguồn vốn nhàn rỗi còn tồn đọng trong dân cư mà chưa được triển khai. Vì vậy mà cả hai hình thức này đều được nhà nước bảo hộ.

  • Khác nhau:

– Mục đích: cả hai hình thức khác nhau ở nhiều điểm nhiều khía cạnh.

Gửi tiền tiết kiệm mục đích chính là nhận lãi suất và thường được nhận trong một thời gian thơì kì nhất định.

Bảo hiểm nhân thọ mục đích không chỉ mang tính chất tiết kiệm để lấy lãi mà còn khắc phục những rủi ro. Nghĩa là Bảo hiểm nhân thọ còn mang tính chất tương hỗ, tính xã hội to lớn.

  • Tính chất:

. Gởi tiền tích kiệm hoàn toàn mang tính kinh tế

. Bảo hiểm nhân thọ ngoài tính chất kinh tế ra nó còn mang tính chất xã hội rõ rệt.

  • Phương thư gửi và nộp:

. Gửi tiết kiệm: được tiến hành khi người có tiền mang đi gửi phải đến các quỹ tiết kiệm hoạc ngân hàng để làm thủ tục.

. Bảo hiểm nhân thọ có ưu thế hơn là làm thủ tục và kí kết hợp đồng tại nhà.

– Người nhận quyền lợi tiền gửi tiết kiệm và người nhận số tiền Bảo hiểm nhân thọ.

Trong gửi tiết kiệm người nhận và người gửi là một hoặc người thừa kế hợp pháp.

Trong Bảo hiểm nhân thọ người tham gia Bảo hiểm và người nhận số tiền bảo hiểm có nhiều khác nhau. cụ thể:

– Đối với hoạt động Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn: thường thì người tham gia và người nhận là như nhau, chỉ khi người tham gia không may bị chết thì người nhận là người khác.