Akismet là gì? Plugin Chống spam trên WordPress. Cách cài đặt Akismet và sử dụng plugin akismet.

akismet-la-gi

Akismet là gì?

Akismet là công cụ chặn spam tốt nhất hiện nay của WordPress mà bạn có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí. Hướng dẫn sau để bạn có thể cài đặt được plugin Akismet mà chống spam.

Cách cài đặt Akismet

Khi cài đặt xong WordPress, họ đã cung cấp sẵn cho bạn plugin tên Akismet mà bạn có thể kích hoạt tại Dashboard -> Plugins -> Installed Plugins.

Sau khi kích hoạt xong, nó sẽ yêu cầu bạn kích hoạt, hãy click vào nút Activate Your Akismet Account.

 1. Sau đó bạn hãy ấn vào nút Get you API key để lấy khóa API riêng dành cho bạn.
 2. Nó sẽ chuyển bạn tới trang chủ của Akismet, ấn vào nút Get an Akismet API key.
 3. Sau đó đăng nhập vào bằng tài khoản wordpress.com của bạn rồi cấp quyền nó truy cập dịch vụ Akismet. Bắt đầu họ sẽ hỏi bạn muốn sử dụng Akismet gói nào, hãy chọn Personal để dùng miễn phí.
 4. Lại một lần nữa họ sẽ mời bạn ủng hộ kinh phí. Nếu không muốn ủng hộ thì hãy kéo cái nút xuống hết cỡ để dùng miễn phí.
 5. Cuối cùng là bạn đã có được cái API Key.

Copy nó và vào Settings -> Akismet rồi điền vào và kích hoạt.

Auto-delete spam submitted on post more than a month old: Akismet sẽ tự động xóa tất cả tin spam mà nó chặn được trong vòng 1 tháng trở lại đây, bạn sẽ không cần xóa spam bằng tay nữa.

Show the number of comments you’ve approved beside each comment author: Hiển thị số comment bạn chấp nhận bên cạnh mỗi tác giả của comment đó.

Cuối cùng bấm nút Save Changes.

Vào Dashboard > Akismet Stats bạn sẽ thấy thống kê từ Akismet về comment spam đến website bạn.

Phân tích một số ưu và nhược điểm của Akismet

Ưu điểm:

 • Miễn phí
 • Tỉ lệ chính xác cao
 • Cài đặt đơn giản
 • Hiển thị số comment từ cùng một user (bên cạnh tên user đó trong Admin CP -> comments)
 • Tự xóa spam comment cũ hơn 1 tháng

Nhược điểm:

 • Làm chậm quá trình submit comment do phải gửi comment lên Server Akismet kiểm tra và lấy kết quả về
  Thỉnh thoảng vẫn có sai sót, bạn nên check spam box thường xuyên